GalerijaGalerija » Līvānu KC pēc renovācijas
KC foajē
KC foajē
KC kamerzāle
KC kamerzāle
KC kamerzāle
KC kamerzāle
KC aktiertelpa
KC aktiertelpa
KC foajē
KC foajē
KC laulību reģistrācijas zāle
KC laulību reģistrācijas zāle
KC laulību reģistrācijas zāle
KC laulību reģistrācijas zāle